هنرستان علاقمندان

کسی که نماز را سبک بشمارد ، شفاعت ما هرگز شامل حالش نمیشود. امام صادق(ع)

اتمام زمان پیش ثبت نام
با توجه به استقبال اولیا و دانش آموزان و به استناد مصوبات شورای مدرسه و به منظور تعیین تکلیف عزیزانی که روند پیش ثبت نام را تکمیل کردند ، تا اطلاعیه بعدی پیش ثبت نام از دسترس خارج شده است.