هنرستان علاقمندان

 

هیچ ندانی به از نیمه‌دانیِ بسیار! به اعتبارِ خود دیوانه بودن به از فرزانه بودن در نظرِ دیگران!

مقررات آموزشی و انضباطی هنرستان علاقمندان
الف-وظایف هنرجویان:
ماده1: هر يک از هنرجويان در دوران تحصيل موظفند موازين اسلامي و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خويش به شرح زير معمول دارند:
 1. دانش آموز ميبايست همواره با لباس فرم وارد مدرسه شود و برای شرکت در کارگاه ها باید از لباس کار استفاده کنند . از ورود دانش آموز بدون لباس فرم به مدرسه جلوگيري شده تا پدر يا مادر جهت ارائه تعهد در مدرسه حضور بهم رساند.
 2. رعايت ادب و احترام نسبت به مدير،معاونين،معلمان،مربيان و ديگر كاركنان واحد آموزشي.
 3. رعايت حسن اخلاق و رفتار با هنرجويان و پرهیز از هر گونه اهانت و درگیري با آنان و ارجاع هرگونه اختلاف با ديگر هنرجويان به مسئولين هنرستان و اجتناب جدي از اقدامات خودسرانه در جهت حل اختلافات پيش آمده.
 4. شركت فعال در انجام فرايض ديني و مشاركت توام با ادب و احترام در فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي هنرستان مانند :(نماز، مراسم صبحگاهی ، ایام ا ، ... امتحانات کلاسی ، ماهانه و مسابقات علمی فرهنگی )
 5. حضور به موقع و مستمر در هنرستان و كلاس درس و خودداري از خروج قبل از پايان فعاليت هنرستان بدون هماهنگي و كسب اجازه از مسئولين مربوطه ، خصوصا در روزهاي پاياني سال و ايام پاياني منتهي به امتحانات.
 6. حضور مرتب در كلاس درس طبق برنامه هفتگي و پرهیز از غبت هاي غیر موجه - عدم حضور در راهروها و کلاس هاي مدرسه در زنگ هاي تفریح به استثناي روزهاي باراني و برفي
  تبصره:در صورت غيبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولي او در اولين فرصت غيبت دانش آموز را به واحد آموزشي اطلاع داده و با حضور خويش و ارايه دلايل شفاهي يا گواهي كتبي نسبت به توجيه علت غيبت دانش آموز اقدام نمايند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.
 7. رعايت بهداشت فردي و همكاري با هنرجويان ديگر و مسئولين مربوطه در پاكيزه نگهداشتن فضا و محيط هنرستان.
  تبصره : موي سر نبايد بيش از حد متعارف هنرستان-به تشخيص مسولان هنرستان-بلند باشد
  تذکر بسیار مهم : موي سر باید علاوه بر کوتاه بودن فاقد هرگونه مدل باشد (دور سر کوتاه و بقیه سر بلند نباشد)
 8. هنرجويان جهت حفظ تقدس و جايگاه مقام دانش آموزي موظفند شئونات در خور شخصيت دانش آموزي را در خارج از مدرسه نيز رعايت نمايند و از تجمع در اطراف مدرسه جدا خودداري نمایند.
 9. خودداري از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهيز از به همراه آوردن اشياء گرانبها و وسايل غير مجاز)از قبيل فلش مموري )با محتواي غير درسي( ،CD يا DVD )با محتواي غير درسي( ،تلفن همراه، عكس و كتاب هاي نا مناسب...(در هنرستان.
  تذكر مهم : موارد اشاره شده به خصوص تلفن همراه چنانچه همراه دانش آموز باشد ضبط شده و تعهدي نیز بابت عودت آن نخواهیم داشت. همچنین محتویات آن نیز کنترل شده و چنانچه مخالف با موازین شرعی باشد طی نامه اي کتبی بهمراه دانش آموز به حراست منطقه معرفی می گردد.
 10. رعايت ضوابط هنرستان در بازديدهاي علمي و اردوها و حوزه هاي امتحاني الزامي است.
 11. خودداري از هرگونه خرید و فروش در مدرسه.
 12. كوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسايل خويش و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال و تجهيزات ساختمان هنرستان.
 13. آوردن موتور سيكلت به محيط و پياده رو هنرستان اكيدا ممنوع و مسئوليت حفظ و نگهداري دوچرخه بر عهده هنرجو ميباشد.
 14. چنانچه دانش آموز خساراتي به وسايل و ساختمان هنرستان- مانند سخت افزارهاي هوشمند نصب شده در كلاسها یا تجهیزات کارگاهی-يا وسایل ساير هنرجويان وارد آورد بايد خسارات وارده را جبران نمايد.
ب- تذکر و تنبیه:
ماده2-عدم رعايت و سهل انگاري در وظايف مندرج در ماده1 تخلف محسوب مي شود.هنرجوياني كه راهنمايي هاي تربيتي،در آنها مفيد و موثر واقع نمي شود با رعايت ترتيب و تناسب ذيل مورد تذكر و تنبيه قرار مي گيرند:
 1. تذكر يا اخطار شفاهي به طور خصوصي.
 2. تذكر يا اخطار شفاهي در حضور هنرجويان ديگر.
 3. اخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز. (بدون درج در پرونده)
 4. اخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز. (با درج در پرونده)
 5. اخطار كتبي و تقليل نمره انضباط در هر مرتبه حداكثر دو نمره.در صورت تكرار،اخذ تعهد كتبي از هنرجويان و ولي او به منظور عدم تكرار موارد مشابه.
 6. محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.
 7. اخراج موقت از هنرستان به مدت یک روز تا یک هفته و اطلاع به دانش آموز به طور حضوري و درج در پرونده.
 8. انتقال به هنرستان دیگر در طول سال تحصیلی.
در تمامي حالت ها ثبت مورد تنبيهي و نمره منفي آن از طریق سایت در پنل دانش آموز ثبت می شود و کسر از نمره انضباط صورت خواهد گرفت.
شايسته است مسئولين مدرسه تمام رفتارهاي مغاير با ضوابط و مقررات ذكر شده در ماده 1 را در پنل دانش آموز ثبت كنند و با اطلاع ولي دانش آموز از نمره انضباطي دانش آموز كسر نمايند و چنانچه كسر نمره انضباط تاثيري در تغيير رفتار دانش آموزنداشته باشد مدير هنرستان مي تواند منطبق با مفاد مندرج در ماده 3 كه طبق آئين نامه اجرايي مدارس است ، عمل نمايد .
ج- آیین نامه آموزشی
هر يک از هنرجويان موظفند در طول سال تحصيلي كليه موارد آموزشي را كه از سوي معاون آموزشي و دبيران به ايشان ابلاغ مي شود،به نحوه مطلوب انجام دهند.
 1. كليه تكاليف خود را به نحوه شايسته انجام داده و در زمان مقرر تحويل دبير مربوطه نمايند.
 2. مطالب درسي كه از سوي دبيران مشخص مي شود را به طور كامل مطالعه نموده و با آمادگي كامل براي پاسخگويي به سوالات درسي در كلاس حاضر شود.
 3. در هنگام تدريس دبير و يا انجام ساير امور از سوي دبير در كلاس،از انجام هر گونه فعاليت ديگر خودداري نمايد.
 4. کلیه لوازم و وسایل مورد نیاز خود در امر آموزش از قبیل کتاب،دفتر،جزوه،وسایل مرتبط با دروس خود را به همراه داشته باشد.
 5. هر گونه مشكل يا مسئله اي كه منجر به بروز اختلال در امر آموزش در كلاس مي شود را فورا با دبير و يا معاون آموزشي هنرستان در ميان بگذارد.
 6. در صورت صلاح ديد مسئولين آموزشي هنرستان مبني بر شركت دانش آموز در كلاس هاي مورد نياز و عمومي،به طور منظم در این کلاس ها شرکت نماید.
  تذكر : نحوه ثبت نام و شركت هنرجويان در اين كلاس ها در زمان مقرر به اطلاع دانش آموز و اولياء وي رسانده مي شود.
 7. در کلیه امتحانات برنامه ریزي شده توسط دبیر و مسئولین هنرستان با آمادگی کامل شرکت نماید.
  تبصره : امتحاناتي كه در برنامه آموزشي مدرسه در نظر گرفته شده در كارنامه ماهيانه دانش آموز ثبت شده و در وب سايت مدرسه به رويت اوليا مي رسد.نمرات اين امتحانات تاثير مستقيم بر نمره مستمر اول و دوم دانش آموز خواهد داشت لذا ميبايست از ابتداي سال تحصيلي توجه و اهتمام ويژه به آن داشته باشيد.
 8. در صورت ایجاد شرایط خاص ( همه گیری بیماری ها -شرایط اضطرار -آلودگی هوا و ...) و ایجاد تغییرات در وضعیت کلاسها: دانش آموزان ملزم خواهند بود که در کلاسهای آنلاین حضور داشته باشند . و در صورت برگزاری کلاسها به این روش همه مقررات مربوط به کلاسهای حضوری باید توسط دانش آموزان رعایت شود. و دانش آموزان لازم است که در این صورت امکانات الکترونیکی مانند رایانه ، گوشی همراه و ... را تهییه نمایند و هیچ دلیلی برای عدم انجام تکالیف و غیبت در کلاسها پذیرفتنی نیست.
د-توصیه هاي انضباطی جهت اطلاع هنرجویان و اولیاء دانش آموز عزيز
ولي محترم: بدينوسيله به منظور رعايت هر چه بهتر موازين انضباطي در طول سال تحصيلي 01-1400 موارد ذيل به اطلاع شما مي رسد بديهي است تمامي موارد مذكور به تصويب شوراي برنامه ريزي هنرستان رسيده و قابل اجرا مي باشد .
 1. هر دانش آموز داراي يک پنل دانش آموزی مي باشد كه كليه موارد انضباطي در اين سيستم ثبت شده و در نمره انضباط دانش آموز تاثير خواهد داشت .
 2. موارد بي نظمي دانش آموز منوط به گزارش دبيران،معاونين،مربيان تربيتي و مديريت مي باشد. لازم به ذكر است كليه موارد اعلام شده توسط معاون مربوطه سريعا در سيستم ثبت شده و مي توانيد در وب سايت مدرسه مشاهده نماييد .
 3. هنرجويان به هیچ وجه نباید بعد از حضور دبیر در کلاس،به کلاس بروند. مگر با هماهنگي معاون مربوطه كه در اين صورت دانش آموز فقط با ارائه برگه پذيرش مي تواند در كلاس حضور يابد.
 4. چنانچه دانش آموز غيبت نمايد،اولياء دانش آموز مي بايست جهت موجه نمودن غيبت سريعا اقدام نمايند .
  اقدام جهت موجه نمودن غيبت به شكل هاي زير بايد انجام شود:
  1. تماس تلفنی یا حضور ولی دانش آموز تا ساعت 9 صبح همان روز.
  2. ارائه گواهی معتبر پزشک،در صورتیکه علت غیبت،بیماري دانش آموز باشد.
  3. چنانچه غيبت هنرجو(دانش آموز)بيش ازدو روز متوالي و يا سه روز غير متوالي باشد گواهی پزشک متخصص لازم میباشد
  4. تذكر:از پذيرفتن نامه اولياء توسط دانش آموز به منظور موجه شدن غيبت جدا معذوريم.
 5. در صورتي که اولیاء هنرجویان در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود حضور نداشته باشند،به منزله عدم ارائه دعوتنامه از طرف دانش آموز به ولي تلقي شده و از نمره انضباط دانش آموز کسر خواهد شد.
  تبصره : در موراد خاصي كه حضور ولي امكان پذير نشد ميبايست در اسرع وقت حضورا به مدرسه مراجعه نمايند.
 6. ارتباط ولی با دانش آموز فقط با اجازه معاون مربوطه انجام می شود (از مراجعه به كلاس هاي هنرجويان بدون هماهنگي جدا خودداري فرمائيد).
 7. تغيير تلفن همراه پدر يا مادر در سيستم الكترونيكي مدرسه فقط با حضور ولي انجام مي شود.