هنرستان علاقمندان

هرکه با زورگویى پیروزى شود، پیروزى‏‌اش نیکو نباشد و آن‌کس که به مردم بدى کند، نبایستى از بدى مردم، . ناراحت گردد. امام صادق(ع)

پیش ثبت نام پس از دستورالعمل های اداره فعال خواهد شد . متقاضیان لطفا در تیرماه برای پیش ثبت نام اقدام نمایید
اتمام زمان پیش ثبت نام